Działanie 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy

Poszukiwanie pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WSL 2014-2020 ogłasza w dniu 10.02.2016 r. nabór  wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy  Działanie 7.2 Poprawa zdolności do […]

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii

Energia Efektywna

4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poziom dofinansowania 85,00 % Budżet naboru [PLN] 260 454 158,92 O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się: Jednostki samorządu terytorialnego, ich Jednostki samorządu terytorialnego, ich i związki i stowarzyszenia; Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; […]

Śląskie inwestycje w ochronę środowiska

Ochrona środowiska

11 grudnia ubiegłego, 2014 roku Zarząd Województwa Śląskiego zadecydował, które z wniosków złożonych w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytetu V Środowisko,  poddziałania 5.3. Czyste powietrze  i odnawialne źródła energii uzyskały dofinansowanie. Dokonaliśmy przeglądu wybranych projektów: W gminie Janów już niedługo młodzi mieszkańcy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego będą mogli się cieszyć z termomodernizacji […]

Rewitalizacja dużych miast na śląsku

Slask Rewitalizacja

Gdzie wkrótce powstanie nowe muzeum? Które miasta najbardziej wypięknieją za unijne pieniądze? Zarząd Województwa Śląskiego opublikował listę projektów, które zostaną dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w ramach priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, konkretnie poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja – „duże miasta”. Wsparcie otrzymają takie inwestycje jak Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Powstanie ono w Kopalni […]

RPO Śląskie – Komitet Monitorujący

Dotacje Katowice RPO Śląsk

W ramach prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym planowane jest powołanie przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) do Komitetu Monitorującego Województwa Śląskiego. Funkcjonująca Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła nabór na kandydatów wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 (KM RPO WSL). Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego ds. zabezpieczenia […]

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego wszedł w ostateczną fazę

Dotacje śląsk

 Program Operacyjny na lata 2014-2020 dla Województwa Śląskiego jest obecnie w fazie negocjacji z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Pod koniec roku (2014) powinien być znany ostateczny kształt RPO dla Województwa Śląskiego (RPO WSL). W czwartym kwartale 2014 planowane jest zakończenie negocjacji z Komisją Europejską co pozwoli na uruchomienie pierwszych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla […]

Inteligentne specjalizacje Województwa Śląskiego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dokonano wyboru tzw. inteligentnych specjalizacji czyli branż, które będą traktowane priorytetowo w przypadku udzielania wsparcia. Dla Województwa Śląskiego inteligentne specjalizacje to: energetyka (w tym technologie ekologiczne) medycyna technologie informatyczne (ICT)